جست و جوی جدید

اگر از نتایج زیر راضی نیستید، لطفا جست و جو را دوباره انجام دهید

1 نتیجه جست و جو برای:

1

خالص سازی پتاسیم نیترات

خالص سازی پتاسیم نیترات یکی از فرایند‌هایی است که می‌توانیم بر روی پتاسیم نیترات انجام دهیم تا درصد خلوص آن را افزایش دهیم. این فرایند به صورت روتین در کارخانجات قدیمی تولید پتاسیم نیترات انجام می‌شد و خالص سازی پتاسیم نیترات را بارها و بارها انجام می‌دادند تا به درصد خلوص مناسبی از پتاسیم نیترات […]