تمام محصولات ارائه شده بر روی فروشگاه پرتال صنعت شرق به منظور استفاده‌ی آزمایشگاهی، صنعتی و کشاورزی می‌باشد و هر گونه استفاده نابه‌جا، غیر اصولی و با عدم رعایت مسائل ایمنی مورد تایید پرتال صنعت شرق نمی‌باشد و تمام مسئولیت آن بر عهده خریدار می‌باشد.