پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات

/
پتاسیم نیترات یکی از ترکیبات مهم در چند قرن گذشته تاریخ بشریت بو…
سود پرک

سود پرک

/
سود پرک، سود سوز آور یا کاستیک سودا نام ماده‌ی شیمیایی پرمصرف و…
سدیم نیترات

سدیم نیترات

/
سدیم نیترات یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین مواد شیمیایی مورد استفاده در صنایع ا…
سولفات مس

سولفات مس

/
سولفات مس، کات کبود یا زاج کبود در نوع آب‌دار خودش ترکیبی به …
خرید اتانول

خرید اتانول ۷۰ درصد

/
یکی از کاربردی‌ترین مواد مورد نیاز در هر آزمایشگاه و کسب و کار ا…